top of page

Γιατί τα μινκ είναι επιρρεπή στον Kορονοϊό;Τi είναι η Cluster 5 Μετάλλαξη;

Updated: Nov 30, 2020

Ξεκίνησε η διαδικασία της θανάτωσης, με ευθανασία, των μινκ που προσβλήθηκαν από τον Covid 19.Περισσότερα από 1.800 μινκ, προερχόμενα όλα από την ίδια φάρμα εκτροφής στην περιοχή του Βοΐου Κοζάνης, έχουν μέχρι στιγμής θανατωθεί. Διαπιστώθηκε πως είχαν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό,γνωστοποίησε ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης, Θεόφιλος Καντζόγλου.Συνολικά, τα μινκ της συγκεκριμένης φάρμας που θα θανατωθούν ανέρχονται σε 2.500, τα οποία στη συνέχεια θάβονται σε υγειονομική τάφρο, που έχει ανοιχτεί για αυτόν τον σκοπό δίπλα στον χώρο του εκτροφείου.


Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Καντζόγλου, δείγματα ελήφθησαν και από άλλες τέσσερις φάρμες στην περιοχή του Βοΐου, στις οποίες εκτρέφονται συνολικά περί τα 38.000 ζώα περίπου 25.000, 1.000, 6.000 και 5.000 αντίστοιχα και τα αποτελέσματα αναμένονται μέχρι 17.11.2020.“Στη μία από τις τέσσερις φάρμες, είναι σχεδόν βέβαιο πως έχουμε προσβολή, γιατί τα γουνοφόρα ζώα εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ στις άλλες τρεις οι έλεγχοι έγιναν και τα δείγματα ελήφθησαν επειδή βρέθηκαν θετικοί ιδιοκτήτες ή εργαζόμενοι”, εξήγησε ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης, επισημαίνοντας ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει πλήρως μόνο όταν βγουν τα αποτελέσματα των τεστ.

Cluster 5 μετάλλαξη


Το "Cluster 5" είναι το όνομα που δίνεται σε μια μεταλλαγμένη παραλλαγή του SARS-CoV-2 Ιού. Ανακαλύφθηκε στη Βόρεια Γιουτλάνδη, στη Δανία, και πιστεύεται ότι έχει εξαπλωθεί από βιζόν στους ανθρώπους μέσω εκτροφείων μινκ.


Στις 4 Νοεμβρίου 2020, ανακοινώθηκε ότι ο πληθυσμός των βιζόν στη Δανία θα θανατωθεί προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή εξάπλωση αυτής της μετάλλαξης και ότι θα επιβληθούν περιορισμοί και ταξιδιωτικοί περιορισμοί σε επτά δήμους της Βόρειας Γιουτλάνδης προκειμένου να αποφευχθεί η μετάλλαξη από την ευρεία εξάπλωση (κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εθνικές ή διεθνείς απαντήσεις στην Πανδημία COVID-19).

Το κρατικό ινστιτούτο της Δανίας (SSI) προειδοποίησε ότι η μετάλλαξη ήταν απίθανο να ανταποκριθεί Εμβόλια COVID-19 υπό ανάπτυξη.


Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε μια δήλωση σχετικά με τις παραλλαγές SARS-CoV-2 στις 6 Νοεμβρίου.Εξήγησε ότι αυτό το σύμπλεγμα είχε έναν συνδυασμό μεταλλάξεων που δεν είχαν παρατηρηθεί προηγουμένως. Η παραλλαγή είχε μέτρια μειωμένη ευαισθησία στα εξουδετερωτικά αντισώματα, αλλά θα απαιτούνταν περαιτέρω μελέτες για την κατανόηση των επιπτώσεων όσον αφορά τα διαγνωστικά, τα θεραπευτικά και τα εμβόλια.

Το Staten Serum Institut, υποστηριζόμενο από το Υπουργείο Υγείας της Δανίας, ανέφερε την παρουσία ενός συνόλου παραλλαγών, «σύμπλεγμα 5», που αποτελείται από τέσσερις μεταλλάξεις, που ορίζονται από τη διαγραφή δύο αμινοξέων (69-70) και τρεις αντικαταστάσεις αμινοξέων θέση 453, 692 και 1229 (Y453F, I692V και M1229I) στην πρωτεΐνη Spike (η πρωτεΐνη που χρησιμοποιείται από τον ιό για τη δέσμευση κυττάρων ξενιστών), οι οποίες τώρα εξαπλώνονται μεταξύ εκτρεφόμενων μινκ και μικρού αριθμού ανθρώπων στη Δανία( 3 4). Οι Δανοί επιστήμονες ανησυχούν ιδιαίτερα για την παραλλαγή που περιέχει και τις τέσσερις από αυτές τις μεταλλάξεις, που επί του παρόντος βρέθηκαν σε δώδεκα μόνο άτομα στη Δανία, αλλά όχι αλλού.


Φυλογενετικές αναλύσεις από τον Βρεταννικό οργανισμό COVID-19 Genomics UK (COG-UK) δείχνουν ότι η διαγραφή 69-70 μπορεί επίσης να συσχετιστεί με τη μετάλλαξη Ν439Κ στο μοτίβο δέσμευσης υποδοχέα ακίδας (RBM). Αυτή η μετάλλαξη χαρακτηρίστηκε πρόσφατα από επιστήμονες του COG-UK και έχει τραβήξει την προσοχή επειδή αυξάνει τη συγγένεια δέσμευσης με τον υποδοχέα κυττάρων ξενιστή hACE2 και παρέχει αντίσταση σε ορισμένα αντισώματα σε εργαστηριακές μελέτες, συμπεριλαμβανομένου ενός σε κλινικές δοκιμές ( 5). Περίληψη των ευρημάτων μπορείτε να βρείτε στο ( 6).


Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να δείχνουν ότι αυτή η μετάλλαξη θα παρέχει αντοχή σε οποιοδήποτε εμβόλιο κατά την ανάπτυξη. Η κοινοπραξία περιμένει περαιτέρω πρόσβαση σε δεδομένα γονιδιώματος και θα παρέχει μια ενημέρωση σχετικά με αυτό το συντομότερο δυνατό.

Η παραλλαγή I692V φαίνεται να παρατηρείται μόνο στο «σύμπλεγμα 5», ενώ το M1229I υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη, με κορυφή στην Τσεχική Δημοκρατία. Αν και δεν υπάρχει πειραματικός χαρακτηρισμός των μεταλλάξεων I692V και M1229I στη βιβλιογραφία, οι μεταλλάξεις σε αυτήν την περιοχή της πρωτεΐνης ακίδων δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην ιική μολυσματικότητα ή στην ευαισθησία του αντισώματος επειδή εντοπίζονται σχετικά μακριά από το RBM.


Η μετάλλαξη Y453K, η οποία εμφανίζεται στο RBM, αν και σπάνια, έχει προηγουμένως παρατηρηθεί σε γονιδιώματα SARS-CoV-2 που έχουν απομονωθεί σε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών. Αυτή η μετάλλαξη έχει προκύψει πολλές φορές σε αρκετές υποπεριοχές. Πρόσφατα, αυτή η μετάλλαξη έχει επίσης αποδειχθεί σε εργαστηριακές μελέτες ότι αυξάνει τη συγγένεια της σύνδεσης πρωτεΐνης ακίδων με τον ανθρώπινο υποδοχέα ACE2 ( 7). Με βάση τα μοντέλα δομής πρωτεϊνών, εικάζεται ότι το Y453F μπορεί να βοηθήσει τον ιό να μολύνει βιζόν, που έχουν ελαφρώς διαφορετικό υποδοχέα ACE2 από τον άνθρωπο ( 8). Ωστόσο, τα διαθέσιμα προς το παρόν δεδομένα δεν επαρκούν για να υποδείξουν μια κατεύθυνση μετάδοσης μεταξύ του βιζόν και των ανθρώπων για αυτή τη γενεαλογία, και απομένει να καθοριστεί εάν αυτοί είναι απλώς ανθρώπινοι ιοί που μεταδίδονται στο βιζόν.


Πολύ πρώιμα στοιχεία δείχνουν ότι στα αντισώματα ατόμων που ανάρρωσαν από κορονοΐό, ήταν δύσκολο να ανιχνεύσουν την cluster-5 παραλλαγή, που σημαίνει ότι το εμβόλιο ή οι αντίστοιχες θεραπείες αντισωμάτων μπορεί να είναι αναποτελεσματικά. Αυτός ο ισχυρισμός φαίνεται να οδήγησε την κυβέρνηση της Δανίας, στην απόφαση για θανάτωση όλων των βιζόν στην χώρα. Αυτή η παραλλαγή όμως δεν φαίνεται να έχει επεκταθεί μεταξύ του ανθρώπινου πληθυσμού, αλλά σημειώνοντας ότι πολλές άλλες αντικαταστάσεις κοντά στο RBM συμβαίνουν σε ευρείας κυκλοφορίας παραλλαγές, ο COG-UK θα συνεχίσει την παρακολούθηση του Y453F (και όλων των μεταλλάξεων Spike) για παρακολούθηση για οποιαδήποτε περαιτέρω εξάπλωση .

Γιατί τα μινκ είναι επιρρεπή στον κορονοϊό;


Τα μινκ έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον κορονοϊό, με ξέσπασμα κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο, τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις,μολύνουν ανθρώπινους πληθυσμούς. Αυτό το είδος μετάδοσης ασθενειών μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνο γιατί όταν τα παθογόνα διασχίζουν το φράγμα των ειδών μπορούν να παρουσιάσουν κάτι νέο, και προκλητικό, στο ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο μπορεί να αγωνιστεί και να προσαρμοστεί στη νέα απειλή όπως ο Covid-19 αρχικά μετακινήθηκε στον άνθρωπο.


Οι επιστήμονες λένε ότι τα μαζικά κρούσματα σε βιζόν μπορούν να αποδοθούν στη φυσική ευαισθησία των ζώων στον ιό και στον μεγάλο αριθμό βιζόν που διατηρούνται πολύ κοντά στις εκμεταλλεύσεις.Ο J. Scott Weese, διευθυντής του Κέντρου Δημόσιας Υγείας και Ζωονόσων στο Κτηνιατρικό Κολλέγιο του Οντάριο, δήλωσε ότι οι ιοί συνήθως επηρεάζουν ορισμένα είδη περισσότερο από άλλα.

Ορισμένα ζώα, όπως οι αγελάδες και οι χοίροι, φαίνεται να είναι πιο ανθεκτικά στο Covid-19. Άλλα συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και των βιζόν φαίνεται να είναι πιο ευάλωτα. Αυτές οι διαφορές μπορούν να εξηγηθούν εν μέρει από το πώς ο ιός επιτίθεται στα κύτταρα, δήλωσε. Το SARS-CoV-2, ο ιός που προκαλεί τον Covid-19, προσκολλάται σε υποδοχείς ACE2 στα κύτταρα. Αυτοί οι υποδοχείς βρίσκονται σε όλα τα ζώα, αλλά η μορφή τους διαφέρει κάπως μεταξύ των ειδών. Μερικά ζώα φαίνεται να έχουν υποδοχείς που είναι πιο εύκολο να προσκολληθούν στον ιό, είπε.Ο Weese είπε ότι μερικά ζώα έχουν περισσότερους υποδοχείς ACE2 στους πνεύμονες τους από ότι σε άλλα μέρη του σώματός τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Covid-19 είναι κυρίως αναπνευστική νόσος.

Τα εκτροφεία βιζόν παρέχουν ένα τέλειο περιβάλλον για τον ιό, επειδή τα βιζόν είναι ευάλωτα στο Covid-19 και χιλιάδες διατηρούνται σε κοντινή απόσταση, δήλωσε ο Weese. Παρόλο που μόνο ένα μικρό ποσοστό βιζόν μπορεί να πεθάνει από το Covid-19, ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων σε φάρμες οδηγεί σε πολλούς θανάτους.Εάν 10.000 γάτες μεγάλωναν σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πιθανότατα θα υπήρχαν πολλές άρρωστες γάτες και ένας λογικός αριθμός νεκρών, είπε.«Αυτό οφείλεται στην ευαισθησία του είδους και την πιθανότητα εξάπλωσης του ιού», είπε.

Αυτή την ερμηνεία συμμερίστηκε ο Wim van der Poel, ο επικεφαλής ερευνητής για αναδυόμενους και ζωονοσογόνους ιούς στο Wageningen Bioveterinary Research στις Κάτω Χώρες. Η ομάδα του δημοσίευσε ένα έγγραφο τον Ιούνιο σχετικά με τις μολύνσεις Covid-19 σε βιζόν.«Η εντύπωση μας είναι ότι οι εκμεταλλεύσεις διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο λόγω του μεγάλου αριθμού ευπαθών ζώων στα αγροκτήματα», είπε. Είπε ότι η έρευνά του δείχνει ότι τα βιζόν δεν αναπτύσσουν πάντα κλινικά συμπτώματα και το ποσοστό θνησιμότητας τους είναι μικρότερο από 5%. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ζώα μπορεί να αναπτύξουν σοβαρή πνευμονία.Σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις στις Κάτω Χώρες, ο ιός φαίνεται να κυκλοφόρησε στο αγρόκτημα για αρκετό καιρό πριν εντοπιστεί, είπε ο Wim van der Poel. Οι εργάτες σε όλες τις εκμεταλλεύσεις βιζόν συμβουλεύονται τώρα να χρησιμοποιούν εργαλεία ατομικής προστασίας.


Η Kaitlin Sawatzki, ερευνήτρια που μελετά το Covid-19 σε ζώα στη Σχολή Κτηνιατρικής Ιατρικής Cummings, δήλωσε ότι η έρευνα που εργάζεται υποδηλώνει ότι υπάρχουν δύο ιογενείς μεταλλάξεις του Covid-19 που είναι επωφελείς για τη μόλυνση σε βιζόν και κουνάβια αλλά όχι στους ανθρώπους. Το έγγραφο της επί του παρόντος δεν έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους.

«Οι ιοί σε αυτά τα ζώα ωθούνται για να αποκτήσουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις ή είναι εξουδετερωμένοι και ουσιαστικά πεθαίνουν», είπε."Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη και συμβαδίζει με αυτό που περιμένουμε για τους ζωονοσογόνους ιούς."Οι υποδοχείς ACE2 θα μπορούσαν να είναι μια από τις διαφορές στις οποίες προσαρμόζεται ο ιός, είπε.

Τα περισσότερα ζώα φαίνεται να μην είναι επιρρεπή στον ιό μέχρι στιγμής, το βιζόν είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας», δήλωσε ο Sawatzki. Παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι διαφορετικοί υποδοχείς ACE2 επηρεάζουν την ευπάθεια στο Covid-19, οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση να προβλέψουν με βεβαιότητα πώς θα ανταποκριθούν διαφορετικά είδη. '


Η Angela Bosco-Lauth, ερευνήτρια βιοϊατρικής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, η οποία έχει μελετήσει τον Covid-19 σε γάτες και σκύλους, είπε ότι βρίσκει την κατάσταση του βιζόν περίπλοκη, καθώς τα κουνάβια, που είναι στενοί συγγενείς με τα βιζόν, φαίνεται να είναι λιγότερο ευαίσθητα. Είπε ότι οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη όλες τις απαντήσεις για το γιατί ορισμένα είδη αρρωσταίνουν από άλλα. Οι χοίροι έχουν υποδοχείς ACE2 που φαίνονται δομικά καλοί για το Covid-19, αλλά οι χοίροι δεν φαίνεται να είναι ευάλωτοι έως τώρα δήλωσε ο Weese. Είπε ότι οι επιστήμονες ανησυχούσαν για εκδηλώσεις χοίρων, αλλά δεν φαίνεται ότι θα είναι πρόβλημα.


Διαβάστε ακόμα


Θανάτωση 15 εκατομμυρίων μινκ λόγω μετάλλαξης,γιατί τα μινκ είναι επιρρεπή στον κορονοϊό;

https://www.vegan22greece.gr/post/ο-κορονοϊός-οδηγεί-τις-ευρωπαικές-χώρες-σε-ολική-κατάργηση-της-γούνας-τι-συμβαίνει-με-τα-μινκ

https://www.vegan22greece.gr/post/θανάτωση-15-εκατομμυρίων-μινκ-λόγω-μετάλλαξης-κορονοϊού-κατάργηση-γούνας-μινκ-σε-δανία


https://www.vegan22greece.gr/.../%CE%B7-%CE%B3%CE%BF%CF...


https://www.vegan22greece.gr/post/οι-bουλγαρικές-αρχές-κάνουν-τεστ-σε-άτομα-που-βρίσκονται-κοντά-σε-εκτροφεία-μινκ-για-covid