top of page

Εκλογή Biden:ΟΙ ΗΠΑ επιστρέφουν στην Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα


Με τα επίπεδα του CO2 ακόμη σε άνοδο, η δυνατότητα παρακολούθησης των παγκόσμιων κέντρων εκπομπής ρύπων είναι όλο και πιο σημαντική από ποτέ. Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, τα επίπεδα ατμοσφαιρικού CO2 ήταν περίπου 280 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm). Έως το 2013, το επίπεδο αυτό είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά το ορόσημο των 400 ppm.Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κορυφαίων 15 χωρών που παράγουν εκπομπές CO2 στον κόσμο. Η Κίνα δημιουργεί σχεδόν διπλάσιες εκπομπές από τις ΗΠΑ όμως παραμένει στη λιστα με τις υψηλότερς εκπομπές.Συνολικά, οι 15 πρώτες χώρες της λίστας παράγουν το 72% των εκπομπών CO2. Οι υπόλοιπες 180 χώρες του κόσμου παράγουν σχεδόν το 28% του παγκόσμιου συνόλου κοντά στο ποσοστό που παράγει η Κίνα από μόνη της.


ΗΠΑ Εκλογή Biden


Επανένωση στην παγκόσμιας κλιματικής συμφωνίας


Ο κ. Μπάιντεν χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή μια υπαρξιακή απειλή και λέει ότι θα συσπειρώσει τον υπόλοιπο κόσμο για να δράσει πιο γρήγορα για τον περιορισμό των εκπομπών με την επανένταξη της Συμφωνίας για το κλίμα του Παρισιού. Η συμφωνία, την οποία αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε από τις ΗΠΑ να μειώσουν τα αέρια του θερμοκηπίου έως και 28% έως το 2025, με βάση τα επίπεδα του 2005. Οι σύμβουλοι του Μπάιντεν λένε ότι η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις «τέσσερις κρίσεις» που θα δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση. (Οι άλλοι είναι η πανδημία, η οικονομία και η φυλετική αδικία.) Ο Μπάιντεν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανέλθουν στην κλιματική συμφωνία του Παρισιού την πρώτη ημέρα της θητείας του και θα εκδώσει εκτελεστικές εντολές για την ενίσχυση της προστασίας του κλίματος.


Αν και δεν αγκαλιάζει την Πράσινη Νέα Συμφωνία ένα πακέτο για το κλίμα και τις θέσεις εργασίας που έθεσε η αριστερή πτέρυγα του κόμματός του -προτείνει μια ομοσπονδιακή επένδυση 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην έρευνα για τις πράσινες τεχνολογίες, μερικές από τις οποίες αλληλεπικαλύπτονται με τη χρηματοδότηση στο οικονομικό του σχέδιο, να ξοδευτεί τα επόμενα 10 χρόνια και θέλει οι ΗΠΑ να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050 μια δέσμευση που έγινε από περισσότερες από 60 άλλες χώρες πέρυσι. Η Κίνα και η Ινδία, οι δύο άλλοι μεγαλύτεροι εκπομποί άνθρακα, δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει στη δέσμευση. Οι επενδύσεις συνάδουν με το οικονομικό του σχέδιο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην κατασκευή προϊόντων «πράσινης ενέργειας».

The new Green Deal

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία

 • με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050

 • όπου η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων

 • και όπου κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν θα μένει στο περιθώριο

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο χάρτης πορείας της ΕΕ για να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα της οικονομίας της. Αυτό θα συμβεί αν μετατρέψουμε τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και αν επιτύχουμε μια μετάβαση δίκαιη για όλους και χωρίς αποκλεισμούς.


Δράσεις

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει ένα σχέδιο δράσης για

 • την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία

 • την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης.

Το σχέδιο περιγράφει τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση.Η ΕΕ σκοπεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050.

Προτείνανε έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ο οποίος θα μετατρέψει αυτή την πολιτική δέσμευση σε νομική υποχρέωση.Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτηθεί η ανάληψη δράσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως:

 • επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες

 • στήριξη της καινοτομίας στον βιομηχανικό τομέα

 • ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς

 • απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές

 • διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

 • συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προτύπων

Η ΕΕ θα παράσχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε όσους θίγονται περισσότερο από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Πρόκειται για τον λεγόμενο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η δράση αυτή θα συμβάλει στην κινητοποίηση τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο.

Το Σχέδιο Biden έχει σκοπό να:

 1. Θα διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ επιτυγχάνουν 100% οικονομία καθαρής ενέργειας και στόχος είναι να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές το αργότερο έως το 2050. Την πρώτη μέρα στο αξίωμα, ο Biden θα υπογράψει μια σειρά νέων εκτελεστικών εντολών.Και, θα απαιτήσει από το Κογκρέσο να θεσπίσει νομοθεσία κατά το πρώτο έτος της προεδρίας του ότι: 1) να θεσπίσει έναν μηχανισμό επιβολής που να περιλαμβάνει στόχους ορόσημο το αργότερο έως το τέλος της πρώτης θητείας του το 2025, 2) να κάνει μια ιστορική επένδυση στην καθαρή ενέργεια και έρευνα για το κλίμα και καινοτομία, 3) ενθαρρύνει την ταχεία ανάπτυξη καινοτομιών καθαρής ενέργειας σε ολόκληρη την οικονομία, ειδικά σε κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.

 2. Χτίσει ένα ισχυρότερο, πιο ανθεκτικό έθνος. Την πρώτη μέρα, ο Μπάιντεν θα πραγματοποιήσει έξυπνες επενδύσεις σε υποδομές για την ανοικοδόμηση του έθνους και για να διασφαλίσει ότι τα κτίρια, το νερό, οι μεταφορές και η ενεργειακή υποδομή μας μπορούν να αντέξουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Κάθε δολάριο που δαπανάται για την ανοικοδόμηση των δρόμων, των γεφυρών, των κτιρίων, του ηλεκτρικού δικτύου και της υδάτινης υποδομής μας θα χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη, τη μείωση και την αντοχή στο μεταβαλλόμενο κλίμα. Ως Πρόεδρος, ο Μπάιντεν θα χρησιμοποιήσει τη συγκαταβατική εξουσία της κυβέρνησης για να ενισχύσει τις προσπάθειες αντοχής του κλίματος αναπτύσσοντας περιφερειακά σχέδια ανθεκτικότητας στο κλίμα, σε συνεργασία με τοπικά πανεπιστήμια και εθνικά εργαστήρια, για τοπική πρόσβαση στην πιο σχετική επιστήμη, δεδομένα, πληροφορίες, εργαλεία και εκπαίδευση.

 3. Συγκεντρώσει τον υπόλοιπο κόσμο για να αντιμετωπίσετε την απειλή της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί αποφασιστική δράση από κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο. Ο Τζο Μπάιντεν ξέρει πώς να στέκεται με τους συμμάχους της Αμερικής, να αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του και να συμβαδίζει με οποιονδήποτε παγκόσμιο ηγέτη για το τι πρέπει να γίνει. Δεν θα επαναλάβει μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αλλά θα προχωρήσει πολύ περισσότερο από αυτό. Θα ηγηθεί μιας προσπάθειας να ωθήσει κάθε μεγάλη χώρα να επιτύχει τη φιλοδοξία των εσωτερικών τους κλιματικών στόχων. Θα διασφαλίσει ότι αυτές οι δεσμεύσεις είναι διαφανείς και εκτελεστές, και θα σταματήσει τις χώρες να εξαπατήσουν χρησιμοποιώντας την οικονομική δύναμη και το παράδειγμα της Αμερικής. Θα ενσωματώσει πλήρως την κλιματική αλλαγή στην εξωτερική μας πολιτική και στις εθνικές στρατηγικές ασφάλειας, καθώς και στην προσέγγισή μας στο εμπόριο.

 4. Αντιμετωπίσει την κατάχρηση εξουσίας από ρυπαίνοντες που βλάπτουν δυσανάλογα κοινότητες χρωμάτων και κοινότητες χαμηλού εισοδήματος. Οι ευάλωτες κοινότητες επηρεάζονται δυσανάλογα από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη ρύπανση από το κλίμα. ο Η Biden Administration θα αναλάβει δράση εναντίον εταιρειών ορυκτών καυσίμων και άλλων ρυπαίνων που βάζουν κέρδος σε ανθρώπους και βλάπτουν εν γνώσει τους το περιβάλλον μας και δηλητηριάζουν τον αέρα, τη γη και το νερό των κοινοτήτων μας ή αποκρύπτουν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία. Το σχέδιο Biden θα διασφαλίσει ότι οι κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα από το Flint, το Michigan έως το Harlan, το Κεντάκι έως το New Hampshire Seacoast έχουν πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές πόσιμο νερό. Και θα βεβαιωθεί ότι η ανάπτυξη λύσεων είναι μια περιεκτική, καθοδηγούμενη από την κοινότητα διαδικασία.

 5. Εκπληρώσει την υποχρέωσή μας προς τους εργαζόμενους και τις κοινότητες που τροφοδοτούν τη βιομηχανική επανάσταση και τις επόμενες δεκαετίες οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή είναι η υποστήριξη που έχουν κερδίσει για να τροφοδοτήσουν τη βιομηχανική επανάσταση της χώρας μας και για δεκαετίες οικονομικής ανάπτυξης. Δεν πρόκειται να αφήσουμε πίσω τους εργαζόμενους ή κοινότητες.

Και, ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε ότι δεν θα δεχτεί συνεισφορές από εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα ή στελέχη.


Διαβάστε εδώ αναλυτικά το πλάνο του για το κλίμα

https://joebiden.com/climate-plan/

17 views0 comments