Search

Πως μπορούμε να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα;

Οικολογικό αποτύπωμα

Το οικολογικό αποτύπωμα είναι ένας τρόπος για να μετράμε τις επιδράσεις που προκαλούν πάνω στη Γη οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Είναι το μέτρο ζήτησης και κατανάλωσης που μετράει την κάλυψη των αναγκών μιας κοινωνίας, καθώς και τα απορρίμματα και αέρια θερμοκηπίου που παράγει καθημερινά σε εκτάσεις παραγωγικής θαλάσσιας και χερσαίας επιφάνειας. Επίσης, εκτιμάει όλους τους φυσικούς πόρους που χρειάζονται για την υποστήριξη των υλικών αναγκών ενός πληθυσμού ή ενός ατόμου μέσα από την τεχνολογία, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες της κάθε χώρας.

Πως μπορούμε να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα με τις διατροφικές μας επιλογές;

Η έννοια της σωστής διατροφής είναι κάτι που σίγουρα σχετίζεται με την καλή υγεία και ευεξία.Έχοντας σωστές διατροφικές συνήθειες και διατροφική συμπεριφορά μπορούμε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον.Η διατροφή είναι υπεύθυνη για το 25% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί κάθε άτομο.Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της διατροφής και του περιβάλλοντος είναι αμφίδρομη.Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή και τη διακίνηση τροφίμων επηρεάζουν το οικολογικό αποτύπωμα, το υδάτινο αποτύπωμα και το αποτύπωμα του άνθρακα.Μέσω της ρύπανσης των εδαφών και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης δημιουργούνται καρκινοειδείς χημικές ενώσεις που ονομάζονται διοξίνες. Έτσι μολύνονται πολλές και μεγάλες εκτάσεις γης με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η υγεία μας.


Διατροφή Περιβάλλον οικολογικό αποτύπωμα

Τα παγκόσμια διατροφικά συστήματα αντιμετωπίζουν σήμερα δύο τεράστιες προκλήσεις. Η πρώτη αφορά την ανάγκη για την παραγωγή αρκετών τροφίμων για να θρέψουν έναν παγκόσμιο πληθυσμό επτά δισεκατομμυρίων ανθρώπων, χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον.

Η δεύτερη αφορά το ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως τα διατροφικά συστήματα θα προσφέρουν διατροφή σε όλους, ιδιαίτερα στους φτωχότερους στον κόσμο, πολλοί από τους οποίους πάσχουν από χρόνιο υποσιτισμό.Στη μελέτη «Τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας για τη γεωργία και την τροφή: Έκθεση επιστημονικών και οικονομικών θεμελίων», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, εξετάζονται οι σύνθετες συνδέσεις μεταξύ των τρόπων που οργανώνουμε και παράγουμε τα τρόφιμα μας και των επιπτώσεων που έχουν για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική ευημερία.

Ο τρόπος που παράγουμε σήμερα τα τρόφιμα μας έχει αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα, στο νερό, στο επιφανειακό έδαφος, στη βιοποικιλότητα και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εάν δεν αλλάξουμε την πορεία μας, θα υπονομεύουμε σοβαρά την ικανότητά μας να παρέχουμε επαρκή τροφή στους μελλοντικούς πληθυσμούς.Εκτός από τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθίσταται ζήτημα ζωτικής σημασίας η παροχή θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων με δίκαιο τρόπο.Οι χρόνιες ασθένειες, που σχετίζονται με τη διατροφή, αυξάνονται, καθώς δεν μπορούμε να παραδώσουμε θρεπτικά τρόφιμα σε εκατομμύρια φτωχούς σε όλο τον κόσμο.


Ας δούμε μερικές από τις επιπτώσεις των τρεχόντων συστημάτων τροφίμων που περιγράφονται στην έκθεση:

Η βιομηχανία τροφίμων συνεισφέρει μόνο το ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, όταν εξετάζεται ολόκληρη η «αλυσίδα της αξίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής» (συμπεριλαμβανομένης της συνδεόμενης με την αποψίλωση γεωργίας, των καλλιεργειών, της μεταποίησης, της συσκευασίας, των μεταφορών και των αποβλήτων), ο αριθμός αυτός ανέρχεται στο εντυπωσιακό 43% έως 57% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Το 70% έως 90% της παγκόσμιας αποψίλωσης προέρχεται από την επέκταση των γεωργικών εκτάσεων. Περίπου το 40% της διαθέσιμης γης χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια τροφίμων, αριθμός που θα πρέπει να ανέλθει στο απίθανο 70% έως το 2050 υπό ένα σενάριο «business-as-usual». Ομως, θα πρέπει να υπολογιστεί και ότι το 33% της γήινης επιφάνειας είναι μέτρια έως ιδιαίτερα επηρεασμένο από κάποιο είδος υποβάθμισης του εδάφους, κυρίως λόγω της διάβρωσης, της αλάτωσης, της σύνθλιψης, της οξίνισης ή της χημικής ρύπανσης των εδαφών.

Η διατροφή έχει γίνει ο βασικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Έξι από τους έντεκα κορυφαίους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν την παγκόσμια επιβάρυνση από ασθένειες σχετίζονται με τη διατροφή. Τα μη ασφαλή τρόφιμα που περιέχουν επιβλαβή βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή χημικές ουσίες προκαλούν περισσότερες από 200 ασθένειες. Υπολογίζεται ότι 600 εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν μετά την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων, ενώ 420.000 πεθαίνουν κάθε χρόνο. Εξάλλου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει το άμεσο κόστος του διαβήτη σε περισσότερα από 827 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε όλο τον κόσμο.


Το 61% των εμπορικών πληθυσμών ψαριών αλιεύονται πλήρως και το 29% υπεραλιεύεται. Σε ένα σενάριο «business-as-usual», οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερο πλαστικό από τα ψάρια (κατά βάρος) έως το 2050. Από την άλλη, περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγεται στον κόσμο για ανθρώπινη κατανάλωση, κάθε χρόνο, χάνεται ή σπαταλιέται. Κι όμως, είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει τους πεινασμένους του κόσμου έξι φορές.


Αν οι γυναίκες είχαν την ίδια πρόσβαση στους πόρους (γη, πιστώσεις, εκπαίδευση κ.λπ.), όπως έχουν οι άνδρες αγρότες, θα μπορούσαν να αυξήσουν τις αποδόσεις κατά 20% έως 30% και να γλιτώσουν 150 εκατομμύρια ανθρώπους από την πείνα.Η αγροτική επανάσταση εξακολουθεί να επηρεάζει πολύ έντονα την παραγωγή των τροφίμων μας. Και ενώ η παραγωγή τροφίμων έχει αυξηθεί με επιτυχία, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν λάβει πολύ λιγότερη προσοχή. Κι αυτό, διότι είτε έχουν αγνοηθεί είτε θεωρήθηκαν απαραίτητο εμπόδιο, παρ' όλο που οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους και το κλίμα δημιουργούν μακροχρόνιες απειλές για τα συστήματα διατροφής σε όλες τις χώρες.

Οι προκλήσεις για το μέλλον είναι πολλές ώστε να επιτευχθεί η τροφοδοσία ενός πληθυσμού που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια το 2050. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να επιτευχθούν οι τέσσερις διαστάσεις της επισιτιστικής ασφάλειας, όπως τις προσδιόρισε ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας το 1996.Αυτές, ως αλληλένδετες, αφορούν τη δραστική μείωση των επιπτώσεων των διαφόρων τύπων γεωργικής παραγωγής στα οικοσυστήματα του κόσμου, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και περιορίζοντας την κλιματική αλλαγή, αναπτύσσοντας τις αγροτικές περιοχές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτιώνοντας τα μέσα διαβίωσης των φτωχών, διατηρώντας υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και το καθαρό νερό και την ατμόσφαιρα για έναν ταχύτατα αστικοποιημένο πλανήτη.


Οι επιπτώσεις των τροφίμων στο περιβάλλον επηρεάζονται:


1 από την απόσταση που διανύουν μέχρι να φτάσουν στο πιάτο μας

2.από τη βιομηχανική επεξεργασία τους

3.από τη συσκευασία τους

4.από τη συντήρηση και το μαγείρεμα τους

5.από τα απορρίμματα που παράγουν


Για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη διατροφή μας:

•Προτιμάμε τοπικά προϊόντα

•Προτιμάμε βιολογικά προϊόντα. Τα βιολογικά προϊόντα είναι το αποτέλεσμα της καλλιέργειας της γης χωρίς χημικά λιπάσματα, παρασιτοκτόνα και τοξικά φυτοφάρμακα. Έτσι προστατεύουμε το έδαφος, το νερό αλλά και την υγεία μας.

•Καταναλώνουμε τρόφιμα όσο πιο φυσικά γίνεται. Αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα.

•Αποφεύγουμε τα συσκευασμένα τρόφιμα και προτιμάμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες.

•Μαγειρεύουμε μεγαλύτερες ποσότητες και τις καταψύχουμε. Μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο αλλά και να κάνουμε οικονομία στην ενέργεια που ξοδεύουμε.

•Βράζουμε μόνο την ποσότητα του νερού που χρειαζόμαστε. Κατά τον χρόνο αναμονής του βρασμού κλείνουμε πάντα την κατσαρόλα. Κάνουμε παράλληλα οικονομία τόσο στην ενέργεια όσο και στο νερό.

•Προγραμματίζουμε τα γεύματα, οπότε και τα ψώνια, της εβδομάδας. Έτσι θα αγοράζουμε ότι πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν θα πετάμε τρόφιμα.

•Τοποθετούμε τα τρόφιμα που λήγουν πιο σύντομα πιο μπροστά στα ράφια. Έτσι θα τα βλέπουμε και θα τα καταναλώσουμε πριν να λήξουν.


Επαναχρησιμοποίηση και κατάψυξη: Τα περισσεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Η κατάψυξη δίνει παραπάνω μέρες ζωής στα τρόφιμα.

Στη λαϊκή: Πάμε στη λαϊκή πιο αργά, λίγο προτού κλείσει. Μπορούμε να βρούμε προϊόντα σε καλή κατάσταση και σε πολύ χαμηλότερη τιμή.Αν περισσέψει φαγητό και δεν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε, φτιάχνουμε ένα πιάτο και το προσφέρουμε σε έναν άστεγο,σε ζώα και όπου αλλού μπορούμε.Φυσικά, για όσα τρόφιμα πρέπει τελικά να πεταχτούν, μπορείτε απλά να ξεκινήσετε τη διαδικασία της κομποστοποίησης.


Πηγές efsyn,simply life

Δείτε εδώ

Ομιλία

Βιοποικιλότητα, οικολογικό αποτύπωμα και διατροφικές επιλογές.

Πώς οι επιλογές μας καθορίζουν το μέλλον της γης.

Ευσταθία Σιδέρη Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος MSc in Biodiversity Conservation

https://www.youtube.com/watch?v=FVa7OQOHHTU&t=2358s


33 views

Το Vegan 22 Greece αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία και στηριζόμαστε σε δωρεές. Ενίσχυσε το έργο μας: 

MEDICAL AND COPYRIGHTS DISCLAIMER
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της πρόκλησης ΔΕΝ αποτελούν  ΙΑΤΡΙΚΗ και εξατομικευμένη ΣΥΜΒΟΥΛΗ. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα υγείας ή έχετε ανησυχίες για την φυτοφαγική διατροφή, συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό σας και έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο αντίστοιχο επαγγελματία υγείας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή του κειμένου και των πληροφοριών που υπάρχουν στο vegan22greece challenge.

Για επικοινωνία ή συνεργασία βρείτε μας στο: Vegan22greecechallenge@gmail.com

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

92389438_354330295505021_897768791167991
85163327_2634316113340863_54762341974860
lady papaya.jpg
beets me.png
PLANTBASEDNTGR.png

© 2020 by Vegan22GreeceChallenge. All rights reserved.