top of page

Τι Πρέπει Γονείς Και Εκπαιδευτικοί Να Προσέξουν Με Το Άνοιγμα Των Σχολείων.

Updated: Sep 14, 2020


Η παγκόσμια πανδημία του Κορονοϊού έχει γίνει διεθνής απειλή για τη δημόσια υγεία. Η πρόληψη είναι υψίστης σημασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του.Οι μάσκες προσώπου μπορούν να αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2, ιδίως καθώς αυτή η εξάπλωση μπορεί να προκύψει από άτομα χωρίς συμπτώματα.Η υγιεινή των χεριών και η εκπαίδευση σωστής χρήσης μάσκας είναι εξαιρετικά σημαντικές στην πρόληψη μολυσματικών ασθενειών.Καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο συζητούν τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα των σχολείων,ορισμένες χώρες έχουν δώσει εντολή στους δασκάλους και μαθητές να φορούν μάσκες όταν ξαναρχίσει το σχολείο.Είναι ζωτικής σημασίας γονείς και εκπαιδευτικοί να διδάξουν στα παιδιά τους πως να τηρούν την υγιεινή των χεριών, να κάνουν σωστή χρήση μάσκας αλλά και πως να την αντικαθιστούν με νέα.

Μελέτη για να κατανοήσουν την κατάσταση της υγιεινής των χεριών και της μάσκας μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου στο Γουχάν της Κίνας έδειξε ότι μόνο το 42,05% των μαθητών έδειξαν εξαιρετική γνώση και συμπεριφορά στο πλύσιμο των χεριών.Το φύλο, ο βαθμός, η προσωπική ιστορία, το επάγγελμα του πατέρα, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της μητέρας και ο χρόνος συμπλήρωσης της έρευνας συσχετίστηκαν σημαντικά με την καλύτερη υγιεινή των χεριών. Το 51,60% των μαθητών έδειξαν καλή συμπεριφορά στη χρήση μάσκας. Ο βαθμός, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της μητέρας και η διαμονή συσχετίστηκαν σημαντικά με την καλύτερη διαχείριση της μάσκας.

Είναι γνωστό για περισσότερο από 70 χρόνια ότι η πράξη της ομιλίας δημιουργεί σταγονίδια υγρού από το στόμα που ποικίλλουν ευρέως σε μέγεθος, από καθαρά ορατά έως αόρατα μικρά αερολύματα .Όσο πιο δυνατά κάποιος μιλάει τόσο περισσότερα σταγονίδια παράγουν αερολύματα. Ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, όλοι μπορούν να φιλοξενήσουν μολυσματικά σωματίδια ιού και να εξαπλώσουν ιογενείς ασθένειες.Ωστόσο,σε μια κοινωνία μέσα στην οποία η πλειοψηφία των ανθρώπων φορά μάσκες,υπάρχει πιθανότητα για αμοιβαία συναισθηματική παρερμηνεία και συνεπώς παρεξήγηση. Οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται ότι κάποιος είναι επιθετικός, όταν δεν υπάρχει πραγματική πρόθεση επιθετικότητας (αλλά στην πραγματικότητα, ένα αληθινό χαμόγελο), και μπορεί να αντιδράσει ανάλογα επιθετικά οδηγώντας σε κάθε είδους δύσκολες ακόμη και επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτό αφορά και τα σχολεία.

Έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την απώλεια μαθησιακών ευκαιριών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και για παιδιά που διαβάζουν τα χείλη.Για τους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους πρωτοβάθμιας υπάρχουν επίσης προκλήσεις που σχετίζονται ειδικά με την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση των μαθητών.Έρευνες έχουν δείξει ότι «η ικανότητα κωδικοποίησης, ερμηνείας και οργάνωσης συναισθηματικών και κοινωνικών πληροφοριών είναι δεξιότητες που απαιτούνται τόσο για την εμπλοκή στη μάθηση, όσο και για την ανάπτυξη του εαυτού αλλά και της κοινωνικής συνειδητοποίησης και τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων». Αυτές οι κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες αναγνωρίζονται ως κρίσιμες αναπτυξιακές δεξιότητες στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Σαφής επικοινωνία συναισθημάτων Υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των επιστημόνων ότι θετικές σχέσεις είναι πιθανότερο να αναπτυχθούν όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν με σαφήνεια, αισθάνονται κατανοητοί και μπορούν να κατανοήσουν τα συναισθήματα των άλλων σε ασφαλή περιβάλλοντα. Οι θετικές σχέσεις μαθητή-δασκάλου έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη κοινωνική συμπεριφορά, σχολική δέσμευση και ακαδημαϊκή επιτυχία στους μαθητές και χαμηλότερα επίπεδα εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς.

Οι μη λεκτικές ενδείξεις μεταφέρουν έως και το 55% του συναισθηματικού περιεχομένου των μηνυμάτων. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, χάνονται πολλές σημαντικές πληροφορίες.Η κάλυψη του κάτω μισού του προσώπου μειώνει την ικανότητα μας να επικοινωνούμε, να ερμηνεύουμε και να βλέπουμε τις εκφράσεις εκείνων με τους οποίους αλληλεπιδρούμε. Τα θετικά συναισθήματα γίνονται λιγότερο αναγνωρίσιμα και τα αρνητικά συναισθήματα ενισχύονται. Η συναισθηματική μίμηση, η μετάδοση και η συναισθηματικότητα γενικά μειώνονται και (με αυτόν τον τρόπο) ο δεσμός μεταξύ δασκάλων και μαθητών, ομαδικής συνοχής και μάθησης εκ των οποίων τα συναισθήματα είναι σημαντικός μοχλός.

Η αναγνώριση και η ανταπόκριση στις εξωτερικές συναισθηματικές ενδείξεις των προσώπων των παιδιών είναι μια κρίσιμη και απαραίτητη συνιστώσα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στα σχολεία. Βοηθά τους μαθητές και τους δασκάλους να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με την κοινωνική επικοινωνία και τους κανόνες συμπεριφοράς. Όταν αυτές οι συναισθηματικές οθόνες αναστέλλονται από μάσκες προσώπου, η ικανότητά μας να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μεταξύ μας μειώνεται και κατά κύριο λόγο μιμούμαστε αρνητικά συναισθήματα. Όλα αυτά συμβαίνουν πρωτίστως εκτός της συνειδητής συνειδητοποίησης, και ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να ελεγχθούν συνειδητά. Δεδομένου ότι τα συναισθήματα είναι σημαντικός παράγοντας της ομαδικής συνοχής, η μειωμένη συναισθηματικότητα ειδικότερα, μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή δράση στην τάξη.Επομένως, τουλάχιστον, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τις επιζήμιες επιπτώσεις των μασκών προσώπου στην αναγνώριση και την ταυτοποίηση προσώπων,την επικοινωνία και την κοινωνική-συναισθηματική αλληλεπίδραση.

Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν επιπλέον κινδύνους Οι πιθανές συναισθηματικές και κοινωνικές απώλειες τόσο για τους μαθητές όσο και για τους δασκάλους με την μάσκα επιδεινώνονται περαιτέρω από τον πιθανό τραυματισμό της φωνής.Ο τραυματισμός των φωνητικών χορδών είναι ένας σημαντικός επαγγελματικός κίνδυνος στη διδασκαλία και η αυξημένη ένταση που απαιτείται για να γίνει κατανοητός όταν φοράνε μάσκα μπορεί να συμβάλει σε αυτόν τον κίνδυνο.

5 Συμβουλές από νοσοκόμες της παιδιατρικής ΗΠΑ


Ενισχύστε λεκτικά και οπτικά στοιχεία στην έκφραση και το νόημα. Οι δάσκαλοι μπορούν να παρέχουν βελτιωμένα λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία όταν επικοινωνούν με τους μαθητές χρησιμοποιώντας χειρονομίες, δίνοντας έμφαση στην κίνηση των φρυδιών για να βελτιώσουν την έκφραση και συχνά να διασφαλίζουν ότι οι μαθητές κατανοούν.Επιπλέον,οι δάσκαλοι μπορούν να αντικαταστήσουν το χαμόγελο πίσω από τη μάσκα,εντείνοντας δηλώσεις επιβράβευσης και ενθάρρυνσης, κλείσιμο τα ματιών η ματιού και άλλες ενδείξεις συναισθημάτων.

Διδάξτε στα παιδιά να παρακολουθούν «τις χαρούμενες ρυτίδες». Εκτός από την υπερβολική έκφραση, η διδασκαλία των παιδιών να χρησιμοποιούν ενδείξεις εκτός αυτών που παρέχονται από το στόμα μπορεί να τους βοηθήσει να ερμηνεύσουν τα συναισθήματα και το νόημα. Εστιάστε την προσοχή των μικρών παιδιών στις «χαρούμενες ρυτίδες» που εμφανίζονται γύρω από τις εξωτερικές γωνίες των ματιών όταν χαμογελούν οι ενήλικες. Οι ειδικοί προτείνουν να παίζετε παιχνίδια με μάσκα «μαντέψτε το συναίσθημα» ως έναν διασκεδαστικό τρόπο για να παροτρύνετε τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα που εμφανίζονται από άλλους.

Εξετάστε τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μασκών. Ορισμένες νοσοκόμες ανταποκρίθηκαν στην πανδημία χρησιμοποιώντας μάσκες ραμμένες από πολύχρωμα και παράξενα υλικά για να δημιουργήσουν λιγότερο κλινικές οπτικές ρυθμίσεις για τα παιδιά. Επιπλέον, οι ψυχολόγοι πρότειναν τη χρήση καθαρών μασκών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές και συναισθηματικές πληροφορίες που συλλέγονται από το να παρατηρούν το στόμα των ομιλητών.

Εστιάστε τους ανθρώπους,και όχι τους ρόλους.Οι νοσηλευτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας χρησιμοποιούν δύο στρατηγικές για να διασφαλίσουν ότι η ταυτότητά τους ως άτομα είναι προσβάσιμη στους ασθενείς.Μία στρατηγική είναι φωτογραφίες από τον εαυτό τους να χαμογελά έξω από τον προστατευτικό εξοπλισμό τους.Με αυτόν τον τρόπο, οι παιδιατρικοί ασθενείς μπορούν να τους δουν ως μεμονωμένα άτομα και όχι ως γενικό ιατρικό προσωπικό. Επίσης χρήσιμο είναι ο δάσκαλος να χαμογελάει χωρίς μάσκα σε παιδιά μέσα από το παράθυρο της τάξης τους πριν από την κάλυψη και την είσοδο του.

Χρησιμοποιήστε μικρόφωνο και ξεκουραστείτε τη φωνή σας καθώς αντιμετωπίζει κίνδυνο καταπόνησης της φωνής από τη χρήση μάσκας κατά τη διδασκαλία.Η χρήση ασύρματου μικροφώνου δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από την τυπική φωνητική προσπάθεια των εκπαιδευτικών,ενώ τους επιτρέπει να κινούνται ελεύθερα κατά τη διδασκαλία. Επιπλέον, η εναλλακτική διδασκαλία με καθοδήγηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές παρέχει περιόδους ανάπαυσης για τις φωνές των εκπαιδευτικών και σχετίζεται με βελτιωμένα αποτελέσματα των μαθητών.

Υπάρχουν επιπλέον επιδημιολογικές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της χρήσης μάσκας προσώπου όσον αφορά την εξάπλωση του νέου κοροναϊού: Στο Χονγκ Κονγκ, το 96% των πληθυσμών χρησιμοποίησε μάσκα προσώπου και η συχνότητα εμφάνισης νέων περιπτώσεων τον Μάρτιο ήταν 129 ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ στην Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία, όπου εκείνη τη στιγμή δεν χρησιμοποιήθηκαν μάσκες προσώπου, η επίπτωση ήταν 2983 (Ιταλία), 2251 (Ισπανία) και 1242 (Γερμανία) ανά εκατομμύριο.Λίγο μετά την εφαρμογή στην μεγάλης Γερμανική πόλη Ιένα (με περίπου 110.000 κατοίκους) χρήσης μάσκας προσώπου για ολόκληρη την πόλη στις 6 Απριλίου για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού (τρεις εβδομάδες πριν αυτό γίνει για ολόκληρη τη Γερμανία), δεν υπήρχαν νέες περιπτώσεις για 9 συνεχόμενες ημέρες.

Μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουνίου 2020 χρησιμοποίησε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα (μεταξύ 8 Απριλίου και 15 Μαΐου) σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ για τον μετριασμό της εξάπλωσης του covid-19. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι αλλαγές στους ημερήσιους ρυθμούς ανάπτυξης COVID-19 σε επίπεδο πολιτειών μεταξύ 31 Μαρτίου 2020 και 22 Μαΐου 2020, συσχετίστηκαν με μείωση του ημερήσιου ρυθμού αύξησης COVID-19 κατά 2% κατά δύο έως τρεις εβδομάδες μετά την υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου.Από τα δεδομένα τους, οι συγγραφείς υπολόγισαν ότι έως και 22.000 έως 2020 είχαν αποφευχθεί 230.000-450.000 περιπτώσεις Covid-19.

Τέλος, μια μεγάλη περιεκτική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, που δημοσιεύτηκε στο Lancet on-line την 1η Ιουνίου 2020, χρησιμοποίησε δεδομένα από 172 μελέτες παρατήρησης σε 16 χώρες (μεταξύ των οποίων 44 συγκριτικές μελέτες σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και μη υγειονομικής περίθαλψης μάσκες (χειρουργικός τύπος) μείωσαν τον κίνδυνο μόλυνσης κατά 85%. Δεδομένου ότι οι μάσκες προσώπου είναι συγκριτικά φθηνές και εύχρηστες, είναι από τα πιο απλά και ευθεία μέσα για τον περιορισμό της μετάδοσης SARS-Cov-2 και Covid-19.

221 views0 comments
©© Copyright
©© Copyright
bottom of page