top of page

Total Blackout Και Έκθεση Ζώων Ως Αντικείμενα Ψυχαγωγίας

Μεταφέρουμε την αγανάκτηση και την απογοήτευση μας, παρακολουθώντας τα επεισόδια του παιχνιδιού TOTAL BLACKOUT που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Αlpha.


Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου. Η χρήση ζώων όπως κότες, αράχνες, φίδια,βατράχια,καβούρια, σκουλίκια,σκαθάρια,ακρίδες, σαραντοποδαρούσες,κατσαρίδες και άλλα έντομα για ψυχαγωγία είναι εγγενώς σκληρή και δεν υπάρχει ποτέ μια κατάσταση στην οποία είναι αποδεκτή η χρήση τους σε μια τηλεοπτική εκπομπή.

Στη φύση, τα περισσότερα ζώα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν τους ανθρώπους, στην εκπομπή αυτή σε απόλυτο σκοτάδι δέχονται τα ατσούμπαλα αγγίγματα των παικτών, αφού και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τι πιάνουν. Στις δοκιμασίες έρχονται σε επαφή με τα ζώα αυτά, πολλές φορές τα πατούν, ενώ βρίσκονται σε δεξαμενές μαζί τους ουρλιάζοντας από φόβο αφού βρίσκονται σε απόλυτο σκοτάδι.

Οι επιβεβαιώσεις του παρουσιαστή ότι το σύνολο των ζώων διατρέφεται σωστά,προστατεύεται και φυλάσσεται σε κατάλληλες συνθήκες σε άνετο περιβάλλον και οτι γενικά διασφαλίζεται η ευζωία του συνόλου των ζώων δεν μας πείθει και φυσικά τα ζώα στρεσάρονται από την επαφή και από τα ουρλιαχτά κάτι που πλήττει την ευζωία τους.Επιπλέον η έκθεση τους ως θεάματα είναι παράνομη.

Δυστυχώς,σε όλα τα επεισόδια υπάρχουν βωμολοχίες και μη τήρηση κανόνων ευπρέπειας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά. Η επιλογή του Alpha και της παραγωγής είναι απογοητευτική εως και θλιβερή. Αν η παραγωγή μια τέτοια επιλογή την θεωρεί ψυχαγωγική, εμείς τη θεωρούμε παραβατική και ως τέτοια την καταγγέλλουμε.


Η μετάδοση μίας τέτοιου περιεχομένου εκπομπής από την τηλεόραση, ένα μέσο που διαμορφώνει τη γνώμη και τη βούληση του κοινού, επιτείνει τον κίνδυνο, λόγω της εντονότερης επίδρασης που ασκεί στο κοινό η δύναμη της εικόνας και λόγω του απεριόριστου αριθμού ατόμων στον οποίο απευθύνεται η τηλεόραση, να προωθήσει συμπεριφορές που συντηρούν προκαταλήψεις και παγιωμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα. Η εκπομπή δημιουργεί αντιπαιδαγωγικό και αντιφιλοζωϊκό χαρακτήρα απέναντι στην άγρια ζωή.


Η προβολή και η κανονικοποίηση της εκμετάλλευσης ζώων ως εκθέματα αλλά και ως αντικείμενα ψυχαγωγίας είναι κατακριτέα απο τις σύγχρονες κοινωνίες μας. Οι θεατές πλέον βλέπουν τα ζώα ως άτομα - όχι ως αντικείμενα ή εκθέματα και οι περισσότερες παραγωγές το λαμβάνουν υπόψη.


Τέλος, παρόμοια περιστατικά είχαμε και παλαιότερα στο ίδιο παιχνίδι αλλά και στο GNTM και στο Survivor.


Καλούμε τους Τηλεοπτικούς σταθμούς να παύσουν τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε είδους ζώου σε παραστάσεις και να συμμορφωθούν με τη κείμενη νομοθεσία.


Καλούμε τον κόσμο να κάνει καταγγελία στο ΕΣΡ για να σταματήσει αυτή η εκπομπη.


Είναι καιρός να σταματήσουμε να “σπάμε πλάκα” εκμεταλλευόμενοι τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Τα ζώα δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενα για τους δικούς μας σκοπούς και ο εξαναγκασμός τους να συμμετέχουν σε τηλεοπτικά σόου, αλλά και σε οποιαδήποτε ψυχαγωγική δραστηριότητα, πλήττει τόσο τα ίδια όσο και τη δική μας ανθρώπινη αξιοπρέπεια.


Ο Νόμος 4830/2021 ορίζει στο άρθρο 23 ότι:


“Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε κάθε είδους παραστάσεις, μη εξαιρουμένων των εκπαιδευτικών παραστάσεων.”

1. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμα.


2. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε κάθε είδους παραστάσεις, μη εξαιρουμένων των εκπαιδευτικών παραστάσεων. Εκδηλώσεις με συμμετοχή ζώων στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων επιτρέπονται αποκλειστικά, εάν διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και με υποχρεωτική παρουσία κτηνιάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Απαγορεύεται αυστηρά η κακοποίηση και η σφαγή ζώων στο πλαίσιο αυτό. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34. Εκδήλωση με συμμετοχή ζώου ή ζώων αδειοδοτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου, όπου θα τελεστεί η εκδήλωση. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει έκθεση προ της εκδήλωσης, η οποία κατατίθεται στο δημοτικό συμβούλιο πριν την έγκριση της εκδήλωσης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει νέα έκθεση μετά το πέρας της εκδήλωσης, στην οποία επιβεβαιώνει ότι δεν παραβιάστηκε η ευζωία του ζώου ή των ζώων που συμμετείχαν στην εκδήλωση.


7.Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά, ψυχαγωγικά ή καλλιτεχνικά θεάματα, μουσικής ή παραστατικής ή άλλης τέχνης ή άλλες συναφείς καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή προγράμματα από τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3 και 4, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας, ο αιτών την άδεια οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι δεν διατηρεί ζώα στις εγκαταστάσεις του με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο στο πρόγραμμα ή στην εκδήλωση, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 16.


342 views0 comments
©© Copyright
©© Copyright
bottom of page